بازرسی خطوط و یافتن عیوب

یکی از مھم ترین وظایف یک مھندس پایپینگ به ویژه در ردۀ کارفرما یا پیم…
,

صنایع-فولاد-فرخشهر

/
شرکت صنایع فولاد توان آور آسیا در قالب بخش خصوصی با توجه به …
,

پالایشگاه-اصفهان/نصب-سه-دستگاه-توربین-پمپ-و-سیستم-پایپین

/
پالایشگاه-اصفهان/نصب-سه-دستگاه-توربین-پمپ-و-سیستم-پایپین …
,

اتمام پروژه غبار گیر فولاد مبارکه

اتمام پروژه غبار گیر فولاد مبارکه …