قلع اندود کردن فرآیندی است که بر روی فولاد یا آهن کارشده لایه نازکی از قلع پوشیده می شود، محصول نهایی بدست آمده از این فرآیند ورق قلع اندود می باشد. این ورق اغلب برای جلوگیری از زنگ زدگی استفاده می شود.

اولین و گسترده ترین کاربرد ورق های قلع اندود تولید قوطی های کنسرو می باشد. این ورق ها بر اساس روش الکترولیت اسیدی با محلول فرواستان تولید می شود. دراین روش ورق پس از عبور از حوضچه های شستشوی الکترولیتی و شستشو با آب و عبور از حوضچه های اسید شویی الکترولیتی و شستشو با آب وارد حوضچه های محتوی محلول الکترولیت شده و طی پنج مرحله در حالی که شمش خالص قلع بعنوان آند و ورق بعنوان کاتد عمل می کند، به روش الکترولیتی هر دو سطح ورق قلع اندود می گردد. پس از انجام عملیات پوشش دهی قلع، ورق با عبور از کوره ای به نام مافل تا درجه حرارت بالای نقطه ذوب قلع گرم گردیده و سپس در حوضچه ای سریعاً سرد می گردد. پس از این مرحله ورق قلع اندود بعلت جلوگیری از اکسیداسیون سطحی وارد عملیات شیمیایی (رسوب دادن لایه ای از کروم) گردیده و و پس از طی عملیات خنک سازی و بازسازی های کنترل کیفی ، بسته بندی گردیده و به بازار مورد مصرف خود که صنایع بسته بندی است روانه می گردد.

محصولات این کارخانه مورد استفاده در ساخت روغن های صنعتی، گریس، اسپری و  محصولاتی که دارای مواد شیمایی هستند مورد استفاده قرار می گیرد.