کتاب اجرای PIPING در پروژههای تاسیسات صنعتی

یک کتاب ۲۴۸صفحه ای در مورد آموزش اصولی پایپینگ

با تشکر از مهندس فرشاد صنعتی

پیشنهاد میشود مطالعه این کتاب را از دست ندهید

دانلود کتاب آموزشی پایپینگ

مقدمه کتاب
با آغاز هزاره سوم میلادی و توسعه صنعتی روز افزون در کلیه زمینه ها بالاخص در کشورهای در حال توسعه که ایران نیز جزو آنها محسوب میشود. ضرورت پرورش نیروهای کارشناس و ماهر در کلیه زمینهها امری اجتناب ناپذیر است. در کشور ما با وجود ذخایر عظیم انرژی و نفت، طبیعی است که سمت و سوی سرمایهگذاری بیشتر در این شاخه خواهد بود لذا باید در خصوص پرورش نیروهای متخصص گامهای بزرگی برداشته شود چرا که هنوز با آنچه
که نیازهای جامعه صنعتی کشور است فاصله فراوانی وجود دارد در این زمینه اولین و اصلیترین گامی که میبایست برداشته شود ایجاد زمینه های اطلاع رسانی و پایه های اولیه آموزش است که سادهترین ابزارهای اطلاع رسانی و آموزشی را کتابها و نرم افزارها تشکیل میدهند. کتابهای زیادی در خصوص تاسیسات مکانیکی در کشور به تالیف و ترجمه رسیدهاند که میتوانند در بسیاری از زمینه ها مورد استفاده قرار گیرند لیکن اغلب این کتب در زمینه های طراحی و معرفی مشخصه های مجتمعهای صنعتی بوده و از حیث اطلاعات مورد نیاز در اجرای پروژه های صنعتی بلاخص تاسیسات صنعتی کمک زیادی به
خوانندگان نمینمایند. از طرفی اغلب فارغ التحصیلان رشته های مکانیک با فضای اجرائی داخل پروژه ها بیگانه بوده و لذا اغلب دچار سر در گمی میشوند که نویسنده نیز به عنوان عضوی از این خانواده با این مشکل رو به رو گشته. علت اصلی این امر نیز عدم وجود ارتباط مناسب میان جامعه مهندسی و جامعه صنعتی کشور است که امید است در آینده مرتفع گردد.
حال با استفاده از تجربیات افراد برجسته در پروژه های صنعتی و متناسب نمودن آنها با روشهای مهندسی اقدام به تالیف کتابی نمودیم که هم اکنون پیش روی شماست. این کتاب حاوی مطالب مختصری در جهت معرفی مشخصه های موجود در واحدهای تاسیسات صنعتی و همچنین روشهای علمی و اجرائی مرسوم در این پروژه ها است. این کتاب در یک جلد به تالیف رسیده و کارشناسان با مراجعه به آن میتوانند از تجربیات مردان بزرگی که در صنعت نفت و گاز و انرژی کشور فعالیت داشته اند استفاده بنمایند چرا که مولف فقط وظیفه گردآوری آنها را به عهده داشته و مفتخر به شاگردی افراد بزرگی است که در این صنعت مشغول به خدمت میباشند. حال جهت سهولت در استفاده از این کتاب راهنمایی هایی لازم به نظر میرسد.