بازرسی خطوط و یافتن عیوب

یکی از مھم ترین وظایف یک مھندس پایپینگ به ویژه در ردۀ کارفرما یا پیم…

کتاب اجرای PIPING در پروژههاي تاسيسات صنعتي

یک کتاب 248صفحه ای در مورد آموزش اصولی پایپینگ با تشکر از مهندس ف…

اصول پايپينگ براي مهندسان تازه كار

سلام در این بخش قصد داریم مقالات مرتبط با زمینه کاری شرکت را ارائه کن…